พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.ประกาศ “จำนวน ส.ส.- แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต”

วันนี้ (16 มี.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสาร ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งวันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวน ส.ส.แบบเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ที่จัดขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ กกต.ได้มีมติแล้ว ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ โดย กกต.ได้เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะส่งเรื่องดังกล่าวไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีทั้งหมด 78 หน้า มีเนื้อหาการประกาศท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More