พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'พระเนติวิทย์' เตรียมลาสิกขา แก้ข้อครหาบวชหนีทหาร รักษาจุดยืนไม่ร่วมเกณฑ์

‘พระเนติวิทย์’ เตรียมลาสิกขา แก้ข้อครหาบวชหนีทหาร รักษาจุดยืนไม่ร่วมเกณฑ์ทหาร เผยพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ขอเวลาสอบบาลีให้ผ่านก่อนสิ้น เม.ย.นี้

วันที่ 9 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก Sulak Sivaraksa ของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม โพสต์ภาพจดหมายจากพระเนติวิทย์ จรณสมฺปนฺโน หรือ เนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล อดีตนักกิจกรรม พร้อมระบุข้อความว่าเป็น ถ้อยแถลงส่วนตัวกรณีการเกณฑ์ทหาร ระบุว่า

“เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2557 ขณะที่อาตมายังเป็นนักเรียนมัธยมปลายและมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ได้พิจารณาเห็นเหตุปัจจัยหลายประการ ทั้งตนเองก็ไม่เห็นด้วยกับการบังคับเกณฑ์ทหารอันถือเป็นการเบียดเบียนสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ จึงได้ตัดสินใจแถลงต่อสาธารณชนว่าจะไม่เข้าร่วมการเกณฑ์ทหารโดยเด็ดขาด

อาตมาอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2565 ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาเลื่อมใส หากปราศจากการบังคับเกณฑ์ทหารแล้วไซร้ อาตมาก็ปรารถนาจะฝึกฝนตนเองในพระธรรมวินัยต่อไปตราบเท่าที่ตนพอใจ 

แต่เพื่อมิให้เกิดข้อครหาว่าอาตมาผิดคำสัตย์ที่เคยให้ไว้เมื่อเกือบ 9 ปีก่อน มาอาศัยร่มเงาพระศาสนาหลบหนีการเกณฑ์ทหาร ทั้งเพื่อมิให้ขัดต่อพระธรรมวินัย อาตมาจึงตัดสินใจแล้วว่าจะลาสิกขากลับมาเป็นผู้ครองเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย ยืนหยัดตามความเชื่อของตนที่อยากเห็นสังคมไทยมุ่งไปในทางสันติภาพยิ่งขึ้นและปราศจากการบังคับเกณฑ์ทหาร 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากก่อนหน้านี้อาตมามีกิจธุระเนื่องด้วยการสอบพระบาลีประโยค 1-2 ผ่านวิชาแปล แต่ไม่ผ่านวิชาไวยากรณ์ อาตมาปรารถนาจะเข้าสอบซ่อมให้ผ่านสมความตั้งใจในวันที่ 15-16 เม.ย.ศกนี้ จึงขอเวลาทำกิจนี้ให้สำเร็จก่อน และขอเวลาเตรียมตัว เพื่อลาสิกขาภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ 

ระหว่างช่วงเวลาสั้นๆ ที่อาตมายังอาจดำรงตนอยู่ในสมณเพศไว้ได้นี้ ขอให้ทุกท่านมีความกรุณาให้อาตมาได้ใช้เวลาทุกขณะที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าในความสงบวิเวกอันสมควรแก่สมณเพศผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเถิด”

เพจดังกล่าวยังเผยว่า พระเนติวิทย์ได้ส่งไปรษณีย์แถลงเดียวกันนี้ไปยังสัสดี จ.สมุทรปราการ แล้ว พร้อมกันนี้ได้ฝากทางเพจลงข้อความนี้เผยแพร่สู่สาธารณะ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More