พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาลรัฐธรรมนูญ ยืนคำสั่ง “ศักดิ์สยาม” หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี

วันนี้ (18 เม.ย.2566) ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยกคำร้อง ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณียังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม จึงยกคำร้องดังกล่าวและแจ้งให้นายศักดิ์สยามทราบ

สืบเนื่องจากในคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ยื่นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบกับมาตรา 187 หรือไม่

ที่มีคำร้องมาว่านายศักดิ์สยามยังคงเป็น หุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นเจ้าของที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งทำให้นายศักดิ์สยามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 187 ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีปี 2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัว

โดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วก็มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมกับสั่งให้นายศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2566 นายศักดิ์สยามยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 10 เม.ย.2566 ขอให้เพิกถอนคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง “ศักดิ์สยาม” หยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More