พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้หลักฐานแสดงตนอะไรได้บ้าง?

วันนี้ (3 พ.ค.2566) ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่

1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้)

2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น

3.หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคชัน คือ

  • แอปพลิเคชัน ThaID (บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์)
  • แอปพลิเคชัน DLT QRLICENCE (ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์)
  • แอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เลือกตั้ง2566 : เช็ก! 28 จุด ใน 23 จังหวัด ที่เลือกตั้งพิเศษ สำหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

เลือกตั้ง2566 : 7 ขั้นตอน ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

เลือกตั้ง2566 : เปิด 5 ขั้นตอนการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

เลือกตั้ง2566 : กกต.คาด 5 ทุ่ม รู้ผลเลือกตั้ง 14 พ.ค.ไม่เป็นทางการ

เลือกตั้ง2566 : กกต.ตั้งรางวัลแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งมี “ค่าข่าว”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More