พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน “สุเทพ-อนุชา” เป็น ส.ส.แทนตำแหน่งว่าง

วันที่ 10 ก.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตามประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิ.ย.2566 ซึ่งได้ประกาศให้ น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

เนื่องจากศาลอาญามีนบุรี ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ ที่ อ. 1824/2566 และคดีหมายเลขแดงที่ อ. 1989/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2566 พิพากษาให้จำคุก น.ส.ณธีภัสร์ เป็นเวลา 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคดีได้ถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2566 ตามหนังสือศาลอาญามีนบุรี ที่ ศย 300.027(ค)อ5419 ลงวันที่ 26 มิ.ย.2566

ดังนั้น สมาชิกภาพของ น.ส.ณธีภัสร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา101 (13) ตั้งแต่วันที่16 มิ.ย.2566

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ได้แก่ นายสุเทพ อู่อ้น เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

นอกจากนี้ ยังมีประกาศสภาผู้แทนราษฎรอีกฉบับ เลื่อนลำดับนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปของพรรครวมไทยสร้างชาติ ขึ้นเป็น ส.ส.ใหม่ แทนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และทำให้สมาชิกภาพของนายพีระพันธุ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา101 (3)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 12 ก.ค.นี้ คาดว่า ส.ส.ใหม่ที่ได้รับการเลื่อนลำดับจะเข้าปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่ ทำให้สภาฯ มี ส.ส. ครบ 500 คน และจะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More