พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'สมชาย' มอง 'พิธา' ยังไม่เหมาะนั่ง 'นายกฯ' หวั่นสร้างลัทธิสุดโต่ง

‘สมชาย’ ลั่น ‘พิธา’ ยังไม่เหมาะสมนายกฯ สร้างลัทธิสุดโต่งครอบงำประชาชนกดดัน ส.ว. บังคับคนเห็นต่าง แต่วันนี้ขอทำหน้าที่อย่างไม่เกรงกลัว

วันที่ 13 ก.ค. ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) วาระโหวตเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี สมชาย แสวงการ ส.ว. อภิปรายตอนหนึ่งว่า การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเลือกประธานาธิบดี หรือการเลือกนายกฯโดยตรง เหมือนที่กลุ่มบุคคลที่เป็นกองทัพอวตาร แก้วสามประการ พยายามกดทับ เหยียดหยาม ว่านี่คือเสียงข้างมากประชาชนเลือกแล้ว ต้องบังคับให้ ส.ว.เลือกด้วย 

ทว่า ส.ว.ทั้งหมดที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างสมบูรณ์สิทธิมีคะแนนเสียงเช่นเดียวส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง การทำหน้าที่ของ ส.ว. จึงต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ นึกถึงผลประโยชน์ประเทศ โดยเอาชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่ตั้ง 

ทั้งนี้ การเลือกนายกฯ ก็เหมือนกับการทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย โดยยืนยันว่า ตลอด 4 ปี ส.ว. ทุกคนพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรูณ์ไม่มีอคติ ไม่มีอามิสสินจ้างใดๆ แต่ปรากฎว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีการใช้สมาชิก ใช้มวลชนบนท้องถนน และกองทัพอวตารในโซเชี่ยล โจมตี ส.ว. แต่ตนจะทำหน้าที่วันนี้ด้วยความไม่เกรงกลัวใดๆ ทั้งสิ้น 

สมชาย กล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญของการพิจารณาเลือกนายกฯ คือความมั่นคงของชาติ ตั้งแต่ขอบเขตของรัฐ การปกครอง องค์รัฏฐาธิปัตย์ และหลักนิติธรรม ตนไม่สบายใจการรณรงค์ของคนบางกลุ่ม ที่ยังโหยหาอดีตโดยไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ตนอยากบอกว่าอย่าโหยหาอดีตอีกเลย 

“ต้องเลิกอ้างเสียงข้างมาก 14 ล้านเสียง แล้วบังคับคนทั้งประเทศว่าต้องเห็นด้วย แบบนั้นผิดหลักประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการ เรากำลังเข้าสู่การเมืองที่เราอยากเห็นประชาธิปไตยรุ่นใหม่ เราอยากเห็นความสงบ วันนี้เราเดินเข้าสู่ครรลองประชาธิปไตยแล้ว อย่าใช้สังคมกดทับ อย่าใช้ประชาธิปไตยแบบฟุ่มเฟือย หรือเลือกพวกข้าเท่านั้นที่ถูก เลือกพวกเอ็งผิด แบบนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตย”

สมชาย ยังกล่าวว่า ถ้าเลือกทางเดินแบบสุดโต่ง สร้างลัทธิครอบงำเยาวชน ตนพิจารณาแล้วเห็นว่า พิธา ยังไม่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More