พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สว.ประชุม 15 ส.ค. จับตาวาระตั้ง กมธ.สอบประวัติ ตุลาการศาล รธน.คนใหม่

วันนี้ (14 ส.ค.2566) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมวุฒิสภา วันที่ 15 ส.ค. โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานตุลากการศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะดำรงตำแหน่งครบวาระ 9 ปี ในวันที่ 9 ก.ย.2566

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

ตามขั้นตอนการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง ได้เห็นชอบให้นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเสนอจากการลงคะแนนโดยเปิดเผยของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ 46 คะแนน จากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน โดยไม่นับรวมนายสุเมธที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเลือกตนเอง

ทั้งนี้ต้องจับตาถึงการตั้งคณะกรรมาธิการฯ ของวุฒิสภา ว่าจะขอกรอบเวลาพิจารณาเร่งด่วนหรือไม่ เพื่อให้ทันต่อการลงมติเห็นชอบก่อนที่นายวรวิทย์จะครบวาระดำรงตำแหน่ง ซึ่งหากนับเวลาที่วุฒิสภาแต่งตั้งกรรมาธิการ ในวันที่ 15 ส.ค. จะมีเวลาเพียง 25 วัน โดยปกติแล้วการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น กรรมาธิการฯ จะใช้เวลา 30 วัน และสามารถขอต่อระยะเวลาพิจารณาออกไปเป็นคราว ๆ ได้

อ่านข่าวอื่น ๆ

“ชัยธวัช” หาเสียงเลือกตั้งซ่อม จ.ระยอง ขอกาก้าวไกล ให้ส้มทั้งจังหวัดเหมือนเดิม

“คาร์ม็อบ” แปะกาวดักหนูภท. “ดัดสันหลังเพื่อนนรว๊ากส์” พท.

“วันนอร์” ถกวิป 3 ฝ่ายหาวันโหวตนายกฯ ช่วง 18-22 ส.ค.นี้

จับกระแสการเมือง : 11 ส.ค.2566 นอมินีรอสัญญาณ “เพื่อไทย” เปิดไฟเขียวส่งเทียบเชิญ

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More