พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต. ตรวจรายชื่อชงคำถามประชามติร่าง รธน.เสร็จแล้ว เร่งส่ง ครม.แต่ไม่ทันประชุมนัดแรก

กกต. ตรวจรายชื่อประชาชนเสนอคำถามทำประชามติร่างรธน.เสร็จแล้ว เร่งส่ง ครม.แต่ไม่ทันประชุมนัดแรกพรุ่งนี้

วันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ นำรายชื่อประชาชน 212,139 คน ที่ร่วมลงชื่อเสนอคำถามทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มายื่นต่อ กกต.เมื่อวันที่ 30 ส.ค. และ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw ให้สัมภาษณ์คาดหวังว่ากกต.จะตรวจสอบรายชื่อได้เสร็จโดยเร็วก่อน 30 วันที่กฎหมายกำหนด และส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการครม.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.ในการประชุมนัดแรกของรัฐบาลใหม่นั้น 

ล่าสุดมีรายงานว่า ขณะนี้ทางสำนักงานกกต.ได้ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือการเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงและจำนวนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดคือไม่น้อยกว่า 5หมื่นรายชื่อ และอยู่ระหว่างเตรียมจัดส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการครม. โดยเลขาธิการกกต.ได้สั่งการให้ดำเนินการจัดส่งโดยเร็ว แต่ทั้งนี้คงไม่ทันการประชุม ครม.นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ( 13 ก.ย.) ตามที่ผู้ยื่นต้องการ 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ2564 กำหนดไว้ หลังสำนักงานเลขาธิการครม. ได้รับเอกสารและข้อมูลจากสำนักงานกกต.แล้ว จะมอบให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หากพบว่าไม่ถูกต้อง จะหักออก และถ้ายังเหลือจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อครบตามที่กฎหมายกำหนดก็จะเสนอต่อ ครม. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำความเห็น วิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอ ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียง แต่หากผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่ครบจำนวนที่กฎหมายกำหนด สำนักงานเลขาธิการ ครม.ก็จะยุติการเสนอเรื่องต่อ ครม.และแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเข้าชื่อทราบพร้อมส่งเรื่องคืน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More