พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ป.ป.ช. ชี้มูล 'ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์' กับพวก คดีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหา ‘ม.ร.ว.สุขุมพันธ์’ อดีตผู้ว่าฯ กทม. กับพวก รวมทั้งสิ้น 12 ราย ในคดี กทม. ว่าจ้างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง ไปจนถึงปี 2585

วันที่ 13 ก.ย. นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา มีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหา ในคดีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่าจ้างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง ไปจนถึงปี 2585 แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกชี้มูลความผิดเป็นใครบ้าง ขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อน 

สำหรับมติ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในคดีที่กรุงเทพมหานครว่าจ้างบริษัท BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง เป็นกรณีการหลีกเลี่ยงและไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และเอื้อประโยชน์ให้แก่ BTSC เพียงรายเดียว และที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 12 ราย จากทั้งหมด 13 ราย ตามความเห็นขององค์คณะไต่สวนชุดใหญ่ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหา 1 ราย เสียชีวิต คือ นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการขนส่ง 

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกชี้มูลความผิด 12 ราย ได้แก่

1.ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเพมหานคร

2.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ ตำแหน่งรองผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานคร

3.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

4.อมร กิจเขวงกุล ตำแหน่งกรรมการบริษัท กรุงเทพอนาคม จำกัด

5.เจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร

6.นินนาท ซลิตานนท์ ตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร

7.จุมพล สำเภาพล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง

8.ธนา วิชัยสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง

9.คีรี กาญจนพาสน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

10.สุรพงษ์ เลาหะอัญญา ตำแหน่งกรรมการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

11.บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้รับจ้างในโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 6 พ.ค.2555 และผู้บริหารระบบในสัญญาการให้บริการเดินรถและช่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เลขที่ กร.ส. 006/2555 ลงวันที่ 3 พ.ค.2555

12.บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เลขที่ กร.ส.6/2555 ลงวันที่ 3 พ.ค.55

สำหรับขั้นตอนต่อไป ป.ป.ช. จะส่งสำนวนการไต่สวนให้กับอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญา ส่วนการลงโทษทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องนั้น จะส่งให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ถูกกล่าวหายังสามารถต่อสู้คดีเพื่อความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้ 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More