พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

มท.1 ลงนามคำสั่งแบ่งงาน 3 รมช.มหาดไทย

วันนี้ (13 ก.ย.2566) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ

 • สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • การประปานครหลวง

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ

 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมที่ดิน
 • การประปาส่วนภูมิภาค

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ

 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 • องค์การตลาด
 • องค์การจัดการน้ำเสีย

สำหรับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า โดย รมว.มหาดไทย และ รมช.มหาดไทย มีกำหนดมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่ทำงานใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2566 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ครม.นัดแรก เคาะ “ลดค่าไฟ-น้ำมัน” ปรับจ่ายเงินเดือน ขรก.เป็น 2 รอบ

“ภูมิธรรม” น้อมรับคำอภิปรายนโยบายรัฐบาล ยกตัวชี้วัดผลงานอยู่ที่ประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More