พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายกฯ ลงนามตั้ง 'อดิศร' ปธ.วิปรัฐบาล 'วิสุทธิ์-ครูมานิตย์' รองปธ. 'ศรัณย์' เลขานุการ

นายกฯ ลงนามคำสั่งสำนักนายกฯ แต่งตั้งสัดส่วนวิปรัฐบาลประสานงานกฎหมายระหว่าง ครม.-รัฐสภา ‘อดิศร’ นั่งประธานวิปรัฐบาล ‘มนพร-ชูศักดิ์-วิโรจน์’ ที่ปรึกษา ‘ศรัณย์’ เป็นเลขานุการวิปรัฐบาล

วันที่ 14 ก.ย. 2566 เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 233/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) โดยคำสั่งดังกล่าวได้ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง ด้านนิติบัญญัติให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเนเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการเสนอร่างกฎหมาย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนิติบัญญัติ อันจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ประสานงานระวห่าง ครม.กับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา

สำหรับองค์ประกอบของวิปรัฐบาล มีจำนวน 44 คน โดยมี อดิศร เพียงเกษ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยเป็นประธาน วิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานกรรมการคนที่1 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ รองประธานคนที่ 2 สรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย รองประธานคนที่ 3 อาสพลธ์ สรรร์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจ รองประธานคนที่4 อนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ รองประธานคนที่ 5 พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ รองประธานคนที่6 

ส่วนกรรมการ อาทิ ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สส.นครราชสีมา พรรรคเพื่อไทย สกุณา สาระนันท์ สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย วันนิวัติ สมบูรณ์ สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ชนก จันทาทอง สส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. พรรคเพื่อไทย วิทยา แก้วภราดัย สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ส่วน ศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทยเป็นกรรมการและเลขานุการวิปรัฐบาล

คณะที่ปรึกษาวิปรัฐบาล ประกอบด้วย มนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย และ รมช.คมนาคม ชูศักดิ์ ศิรินิบล สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

ผู้แทนส่วนราชการ มีสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นกรรมการ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More