พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ผุดแคมเปญล่าชื่อ ยื่นผู้ตรวจฯ หวังส่งศาล รธน. ล้มนโยบายเงินดิจิทัล

วิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ ยื่นผู้ตรวจส่งศาล รธน. วินัยฉัย นโยบายเงินดิจิทัล ขัดวินัยการคลังหรือไม่ ชวนประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้าน

9 ต.ค. 2566 วิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ เปิดเผยทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้านและเรียกร้องให้รัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ทั้งนี้ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว เพื่อให้ดำเนินการส่งต่อให้ศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่านโยบายดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินตรา พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบทบัญญัติในส่วนของหน้าที่ของรัฐหรือไม่

ขณะเดียวกัน ยังแนบหนังสือที่ส่งถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมอ้างถึงแถลงการณ์นักวิชาการและอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ 81 ท่าน เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทด้วย

วิรังรองระบุว่า ขอเชิญร่วมลงชื่อคัดค้าน และเรียกร้องให้รัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลผ่าน “กระเป๋าเงินดิจิทัล” 10,000 บาท และร่วมร้องเรียนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจดำเนินการส่งเรื่องนี้ต่อศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลขัดต่อพระราชบัญญัติเงินตรา พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบทบัญญัติในส่วนของหน้าที่ของรัฐหรือไม่

โดยได้ทำการยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หากท่านเห็นด้วยกับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว และต้องการเป็นผู้หนึ่งในการร่วมคัดค้านและเรียกร้องให้รัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลผ่าน “กระเป๋าเงินดิจิทัล” 10,000 บาท โปรดสนับสนุนด้วยการร่วมลงชื่อในแบบฟอร์มนี้

ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมลงชื่อ ขออนุญาตรวบรวมชื่อของท่าน เพื่อส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปค่ะ

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ 81 ท่าน ที่ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านโยบายแจกเงินดิจิทัลผ่าน “กระเป๋าเงินดิจิทัล” และขออนุญาตนำแถลงการณ์นำส่งเป็นเอกสารแนบยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมถึงเหตุและผลที่ควรยกเลิกนโยบายดังกล่าว

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมาก ข้าพเจ้าไม่อาจทราบว่าที่กระทำไปนี้จะได้ผลอย่างไรหรือไม่ เพราะรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ดูจะเดินหน้าไม่ฟังเสียงประชาชนเลย

คิดว่าคงทำได้ตามกำลังเพียงเท่านี้ แต่ก็รู้สึกดีกว่าการที่จะไม่ได้ทำอะไรเลย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More