พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาลรัฐธรรมนูญ ขีดเส้น 15 วัน ส่งความเห็น-หลักฐานเพิ่มคดี 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ

ศาลรัฐธรรมนูญให้บุคคล-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความเห็น-หลักฐานเพิ่มคดี ‘พิธา’ ถือหุ้นสื่อภายใน 15 วัน

วันที่ 11 ต.ค. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าว กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยตามรัฐธรรมนูญ ม.82 ว่า ความเป็นสมาชิกภาพ สส. ของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ม.101 (6) ประกอบ ม.98 (3) หรือไม่ 

โดย พิธา ในฐานะผู้ถูกร้องนั้น เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ สส. ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม.82 วรรค 2 และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่ง สส. ของผู้ถูกร้องว่างลง นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ ม.105 วรรค 1 (2) 

โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น และจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More