พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดแนวคิด “อนุทิน” กับการกระจายอำนาจผู้ว่าฯ CEO

จากนโยบายรัฐบาล สู่การปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การกำกับของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย แนวคิดขับเคลื่อนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ทิศทางไปทางไหน

แนวคิดการกระจายอำนาจ กับผู้ว่าฯ CEO

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.มหาดไทย ระบุถึงการกระจายอำนาจว่า มีการดำเนินการมาทุกรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย หากคิดเทียบเป็นร้อยละ 70 ถือว่าไม่น้อย แม้คนทั่วไปจะมองว่าไม่คืบหน้า แต่เป็นเรื่องปกติที่มีการดำเนินการมาโดยตลอดอยู่แล้ว และไม่ใช่เรื่องใหม่

ซึ่งการกระจายอำนาจ-กระจายงบประมาณ จะต้องมีการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอัตราที่เหมาะสม และต้องคำนึงถึงงบประมาณ ที่ต้องใช้ในส่วนกลาง ภายใต้การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน

โดยจะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ผ่านรูปแบบการกำกับดูแลที่เรียกว่า “ผู้ว่าฯ CEO” หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนเป็น CEO เพราะด้วยหน้าที่ และบทบาทการกำกับดูแลทุกหน่วยงานในจังหวัดนั้น ๆ ไม่ว่ามาจากกรมกองใด จะระดมองคาพยพช่วยเหลือประชาชน โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลาง

ความเป็น CEO ของผู้ว่าฯ เป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่มาเน้นย้ำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่า ปัญหาของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดแทบจะมีอำนาจสมบูรณ์ในการเข้าแก้ไขปัญหานั้น ๆ อยู่แล้ว

การกระจายอำนาจต้องมีคานอำนาจถ่วงดุลด้วย

นายอนุทินกลาวว่า ในฐานะ มท.1 เน้นนโยบายการกระจายอำนาจที่มุ่งผลลัพธ์ การให้บริการประชาชน และกลไกยังต้องมีการคานอำนาจ-ถ่วงดุล ระหว่างผู้ว่าราชการ และการเมืองท้องถิ่น ที่ต้องสอดประสานการทำงานร่วมกัน โดยรูปแบบเปลี่ยนไปเป็นการกำกับดูแลแล้ว ไม่ใช่การสั่งการเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมือง เข้ามาใช้อำนาจเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หากเป็นสมัยก่อนจะต้องเป็นคำว่าสั่งการ และกำกับดูแล แต่ปัจจุบันคำว่าสั่งการไม่มีแล้ว เป็นการกำกับดูแล ซึ่งจะมีระบบตรวจสอบ ไม่ให้เกิดการเสียดุลการใช้อำนาจ เชื่อว่ายังเป็นประโยชน์อยู่

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More