พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายกฯ ประชุม ก.ตร. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง ผบ.ตร.-ผบช. 24 ตำแหน่ง

วันนี้ (16 ต.ค.2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เปิดเผย ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 11/2566 ในฐานะประธาน

โดยกล่าวถึง กรณีของคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล ว่า ยินดีที่ทุกคนได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะให้กระทรวงแรงงานช่วยในการจัดหางาน ส่วนแผนการบินช่วยอพยพแรงงานกลับไทย จะต้องจัดหาเที่ยวบินให้มากกว่า 32 เที่ยว เพื่อรองรับคนไทยที่จะกลับมา

สำหรับการประชุม ก.ตร. วันนี้มีวาระสำคัญทั้งสิ้น 4 วาระ ดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 35 เรื่อง อาทิ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ, การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการ, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมวาระประจำปี 2565, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์กรณี ตร. มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเข้ากลุ่มตามสายงาน, ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่า ด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักโดดร่ม พ.ศ. …, ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักประดาน้ำ พ.ศ. …, ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด พ.ศ. …

และวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ส่วนในวาระการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ เสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพล ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ ลงไปถึง ผู้บัญชาการ วาระประจำปี 2566 มีตำแหน่งว่างจำนวน 24 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รอง ผบ.ตร. ว่าง 3 ตำแหน่ง, ผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 5 ตำแหน่ง, และมี ตำแหน่งผู้บัญชาการ ว่าง 16 ตำแหน่ง

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจ หรือบอร์ดกลั่นกรองฯ ตร. แล้ว เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา

โดยระดับ รอง ผบ.ตร.และผู้ช่วย ผบ.ตร. จะเรียงตามอาวุโส

ส่วนตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตามหลักอาวุโสร้อยละ 50 และความรู้ ความสามารถอีกร้อยละ 50

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เครื่องบิน ทอ. อพยพ 130 คนไทยจากอิสราเอล ถึงไทยแล้ว

นายกฯ เร่งหาเที่ยวบินอพยพคนไทยในอิสราเอล ตั้งเป้าวันละ 200-400 คน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More