พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“พวงเพ็ชร” เร่งทำ “Big Data” พระภิกษุสงฆ์ ดูแลสิทธิ์รักษาพยาบาล

วันนี้ (13 พ.ย.66) เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือกรณีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด หรือ พระ อสว.) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ 

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เพื่อหารือ การช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เพื่อหารือ การช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รายงานว่า ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์ ทั้งหมดจำนวน 288,956 รูป อาพาธทั่วประเทศประมาณ 10,000 รูป บางรูปไม่ได้รับการรักษาตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของ สปสช. บางรูปไม่มีผู้ดูแล

ดังนั้น พศ.จึงจัดทำโครงการในการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ ประกอบด้วย โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสังฆาภิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธ (โครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 72 พรรษา) งบประมาณ 5 ล้านบาท โครงการกุฎิสงฆ์อาพาธร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์ โดยจัดให้มีพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ พศ.ยังสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดบริการดูแลพระสงฆ์ ทำสถานชีวาภิบาลสำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา รวมถึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามข้อกำหนดของ สปสช.

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การได้มาพูดคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณะสงฆ์ และถือเป็นครั้งแรกที่ พศ.และกระทรวงสาธารณสุขได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการ แม้เบื้องหลังจะมีการประสานงานอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตาม

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เพื่อหารือ การช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เพื่อหารือ การช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่า จากจำนวนพระสงฆ์กว่า 200,000 รูปทั่วประเทศ มีจำนวนกว่า 100,000 รูป ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน มีเพียงหนังสือสุทธิ ทำให้การรับการรักษากับสถานพยาบาลเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลว่าเป็นพระจริงหรือไม่ ต้องใช้เวลา จึงอยากขอความร่วมมือพระภิกษุสงฆ์ทำบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

พศ.มีแผนการดำเนินงานเร่งด่วน ในการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) พระภิกษุสงฆ์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ทั้งสมณศักดิ์ วิทยฐานะทางการศึกษา และตำแหน่งปกครอง เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและสืบค้นว่าพระภิกษุสงฆ์ดังกล่าวเป็นพระจริงหรือไม่ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น อย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุข ที่ช่วยดูแลด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ ซึ่งทาง พศ. ตั้งเป้าจะเริ่มใช้งาน Big Data วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันแรก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

“บัณเฑาะก์” คืออะไร เป็น LGBTQ+ บวชพระได้หรือไม่?  

โปรดเกล้าฯ “พระพรหมจริยาจารย์-พระพรหมวิสุทธาจารย์” ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ  

“พระกากัน อโสโก” ขอเลื่อนลาสิกขา ต้องการศึกษาธรรมต่ออีกระยะหนึ่ง 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More