พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“เศรษฐา” ใช้ทั้งไม้แข็ง -ไม้อ่อน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

วันนี้ (8 ธ.ค.2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายเรื่องวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีฝ่ายปกครอง ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง สถาบันการเงิน ประมาณ 3,000 คน เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง วันนี้ไม่ได้เชิญทุกท่านมากระชับอำนาจแต่มาขอแรงให้ทำประโยชน์ให้กับประชาชน ช่วยกันกำจัดการค้าทาสยุคใหม่ให้หมดจากสังคมไทย ในฐานะนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถของทุกคนช่วยพี่ประชาชนของเราเป็นอิสระหลุดพ้น พันธนาการ จากหนี้นอกระบบนี้

รัฐบาลกำหนดแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน แก้ไขปัญหาหนี้ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่สูงเกินความเป็นธรรม

การทวงหนี้มีลักษณะคุกคามข่มขู่ประทุษร้ายส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงได้แถลงนโยบายที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้วและคณะรัฐมนตรีมีคำสั่ง ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านข่าว : “อนุทิน” ยันแก้หนี้นอกระบบ ไม่ใช่ยกหนี้ เน้นไกล่เกลี่ย-เป็นธรรม 2 ฝ่าย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระสำคัญของชาติ ไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลของตนหรือของหน่วยงาน แต่เป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถพลิกฟื้นกลับมาใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องหวาดระแวง และคืนรอยยิ้มสู่ใบหน้าของประชาชนทุกคน

นายกรัฐมนตรี ยังระบุว่า วันนี้ทำต่างจากที่เคยทำในอดีตเพราะบูรณาการช่องทางหลากหลายเพื่อให้ประชาชนเลือกเข้าไปในช่องทางที่สะดวก และเชื่อว่ามีความปลอดภัย

สำหรับช่องทางแรก คือ กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรม ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงเบอร์ติดต่อ 1567 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา วันนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 70,000 คนรวมหนี้นอกระบบเกือบ 4,000 ล้านบาท

ขณะที่ทางตำรวจ 1599 ประชาชนเข้าถึงโรงพัก สำนักนายกรัฐมนตรีมีศูนย์สายด่วน 1111 ที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถร้องเรียนความเดือดร้อนปัญหาหนี้นอกระบบได้

เมื่อเรื่องร้องเรียนแล้วข้อมูลจะถูกประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกช่องทางเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนได้รับการดูแลไม่ตกหล่นและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนคนที่ลงทะเบียน สามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา

หลังเรื่องร้องเรียนเข้าในระบบแล้วส่วนกลางจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะประเภทเรื่องร้องเรียน ก่อนส่งไปให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการต่อ ซึ่งหากพบว่ากรณีองค์ประกอบความผิดครบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอำนาจสามารถดำเนินการจับกุมและดำเนินการได้ทันที

เริ่มจัดหาทางออกได้สันติวิธีจัดทำสัญญาประนีประนอมตามฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมไว้ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะเวลา และงวดผ่อนชำระหนี้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายซึ่งตนเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกคน

ช่องทางติดตามผลการไกล่เกลี่ย 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะติดตามผลโดยสำนักนายกรัฐมนตรี 1111 จะทำตามติดตามผล เพื่อดูว่า เจ้าหนี้และลูกหนี้จะสามารถดำเนินการตามข้อตกลงที่ทำไว้ได้หรือไม่ หากยังพบปัญหาไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาใหม่ได้จะเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้มาแก้ไขข้อตกลงกันอีกครั้ง

และหากพบว่ามีการข่มขู่เจ้าหนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ลูกหนี้เดือดร้อนพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเร่งรัดใช้กฎหมายต่อไป ประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ 5 ช่องทางตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรม 1567 เว็บไซต์เบอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 เบอร์สำนักนายกรัฐมนตรี 1111 กระบวนการ

ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในการใช้สิทธิ์อื่น ๆ ตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแห่งรัฐ แต่ขอย้ำว่ากระบวนการลูกหนี้เจ้าหนี้สมัครใจหาทางออกร่วมกันโดยมีรัฐยินดีช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คำแนะนำและช่วยเหลือจากสถาบันการเงินของรัฐ เข้าใจดีว่าในหลายครั้งลูกหนี้ตั้งใจจะฟื้นฟูศักยภาพและต้องการช่องทางแหล่งเงินอื่น ๆ กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐจะให้ความช่วยเหลือตามโครงการที่ได้จัดเตรียมไว้

ขั้นตอนดังกล่าวมีความสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนที่ตกเป็นทาสของหนี้นอกระบบ ขอให้ทุกคนศึกษากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน ตั้งแต่เรื่องรับเรื่องช่วยเหลือไกล่เกลี่ยการบังคับทางกฎหมาย และอื่น ๆ

กำหนด KPI ตั้งเป้าให้ชัดใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่มหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ร่วมกันศึกษาในรายละเอียดของกันและกัน ทำให้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ของทุกภาคส่วนเพื่อทำงานได้อย่างไม่ซ้ำซ้อน บูรณาการได้จากทุกฝ่าย 

สำหรับขั้นตอนที่ท้าทาย คือ การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์ในการคำนวณการคิดดอกเบี้ยหนี้สินและเป็นทั้งศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ปัญหาที่พบอาจคือทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจึงต้องออกไปพบพูดคุยเชื้อเชิญเป็นมาตรการไม้อ่อนให้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการ และในหลายครั้งอาจต้องใช้อำนาจทางกฎหมายในการบังคับซึ่งเป็นไม้แข็งในการที่จะให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่ระบบ 

พร้อมระบุว่า ขอให้ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยไม่หยุดช่วยเหลือประชาชน เน้นย้ำต้องจัดการคนที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล โดยไม่ละเว้น

นายกรัฐมนตรี ยังประกาศเป้าหมายหนี้นอกระบบต้องจัดการโดยเด็ดขาดต้องกำหนดตัวชี้วัด หรือ KPI ที่เหมาะสมกรอบเวลาไทม์ไลน์ที่ชัดเจน โดยเป้าต้องไม่ง่ายเกินไปจนไม่สามารถวัดผลอะไรได้ และต้องไม่ยากเกินไปจนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่อยากทำ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องกำหนดระยะเวลาในการจับกุมทำสำนวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองต้องกำหนดสัดส่วนเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้ทำสัญญาร่วมกันประนีประนอมให้สำเร็จ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนทั้งรับเรื่องร้องเรียนถึงการเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย และการทำสัญญาประนีประนอมไม่ให้นานเกินไป ซึ่งเป็นกรอบกว้างๆที่ผู้บริหารจะต้องย่อยเป็น เป้าเล็ก ๆ ซึ่งถ้าทำได้เชื่อว่าปัญหาหนี้นอกจะลดน้อยลงไป

อ่านข่าวอื่น ๆ

21 สส.ดัน “เฉลิมชัย” นั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 9

นายกฯ หวังกดค่าไฟงวดใหม่ 4.10 บาทต่อหน่วย

ส่ง “สมศักดิ์” แจงปมฝากตั้ง “ผกก.” ไล่บี้ “เศรษฐา” ควรมาเอง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More