พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“วันนอร์” แต่งตั้ง “ปกรณ์วุฒิ” นั่ง ปธ.วิปฝ่ายค้าน พร้อมกรรมการรวม 28 คน

วันนี้ (29 ธ.ค. 66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่ง สภาผู้แทนราษฎร ที่ 66/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามที่นายชัยธวัช ตุลาธน สส.พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเสนอรายชื่อ โดยตั้งนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.พรรคก้าวไกล เป็น ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือ ประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อมตั้งกรรมการอีก 27 คน

โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการหรือประสานงานในเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการอื่นตามที่ผู้นำฝ่ายค้านมอบหมาย และ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องอื่นๆโดยคำสั่งลงนามในวันที่ 26 ธ.ค.2566

กรรมการ 27 คน ประกอบไปด้วย

 • นายเอกราช อุดมอำนวย
 • นายธีรัจชัย พันธุมาศ
 • นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล
 • นายชวาล พลเมืองดี
 • นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ
 • นางสาวชุติมา คชพันธ์
 • นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์
 • นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
 • นาวสาวรัชนก สุขประเสริฐ
 • นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์
 • นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์
 • นายวีรนันท์ ฮวดศรี
 • นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
 • นายรังสิมันต์ โรม
 • นายพริษฐ์ วัชรสินธุ
 • นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
 • นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
 • นางสาวภคมน หนุนอนันต์
 • นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
 • นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
 • นายชัยชนะ เดชเดโช
 • นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
 • นายชัชวาลทแพทยาไทย
 • นายกัณวีร์ สืบแสง

โดยมี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเลขานุการ และมี ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และ นางสาวณัฐกุล หาญประโคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อ่านข่าวอื่นๆ : 

“ชัยธวัช” เตือนรัฐบาลอย่าให้ “ทักษิณ” เป็นน้ำผึ้งหยดเดียว นำสู่วิกฤตศรัทธา

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More