พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ใบแดง! มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล สส.ภูมิใจไทย-ตัดสิทธิการเมือง

วันนี้ (12 ม.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือถึงนายสุเทพ บุณยเกียรติ ผู้ร้องเรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยหนังสือที่ลต (นศ) 0003/20 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 55 หมู่ที่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรี ธรรมราช ลงวันที่ 5 ม.ค.2567 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระบุว่าตามที่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สส.เขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2566 กกต.นครศรีธรรมราช ขอเรียนว่า กกต.ได้มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ผู้ถูกร้องที่ 1 สั่งให้มีการเลือกตั้งสส.นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 แทน นางมุกดาวรรณ ผู้ถูกร้องที่ 1 และให้ผู้ถูกร้องที่ 1 รับผิดในค่าใช้จ่าย

สำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุ ให้ศาลฎีกามีคำสั่งดังกล่าวในประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 9 นายวีระศักดิ์ คชเชนทร์ ผู้ถูกร้องที่ 3 ในประเด็นที่ 2 และ จ.ส.อ.ถาวร แก้วศรีอ่อน ผู้ถูกร้องที่ 1 ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 9 ส่วนประเด็นที่ 3 ถึงประเด็นที่ 8 ให้ยกคำร้อง

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More