พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดมติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8:1 ตัดสิน “พิธา” ไม่พ้น สส.คดีหุ้นไอทีวี

วันนี้ (24 ม.ค.2567) จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 8:1 วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสถานภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) 

กรณีที่นายพิธา ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ อยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ

โดยระบุ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ผู้ถูกร้องจึงมิใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ

อ่านข่าว : “พิธา” รอด ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สมาชิกภาพ สส.ไม่สิ้นสุด ชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อ

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จำนวน 1 คน คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

อ่านข่าว : ฉบับเต็ม! มติ ศาลรัฐธรรมนูญ 8:1 “พิธา” ไม่พ้น สส.ปมหุ้นไอทีวี

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 8 เสียง ประกอบด้วย 

1.นายปัญญา อุดชาชน
2.นายจิรนิติ หะวานนท์
3.นายนภดล เทพพิทักษ์
4.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
5.นายอุดม รัฐอมฤต
6.นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
7.นายวิรุฬห์ แสงเทียน

ทั้งนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 คน เห็นว่า ให้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ประกอบด้วย

1.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

“พิธา” เปิดใจหลังได้สมาชิกสภาพ สส. กลับคืนมา

จับตาบทบาท “พิธา” หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More