พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กมธ.ต่างประเทศ ชงรัฐบาลดันไทยเป็นผู้นำอาเซียน สร้างซอฟต์พาวเวอร์การทูต

กมธ.ต่างประเทศ จัดสัมมนาวิชาการ ‘ทิศทางประเทศไทยในพลวัตโลก’ ส่งข้อเสนอต่อรัฐบาล ผลักดันไทยเป็นผู้นำอาเซียน สร้างซอฟต์พาวเวอร์การทูต ไม่ตกขบวนการปฏิวัติเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว

นพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานจัดงานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางประเทศไทยในพลวัตโลก” ณ อาคารรัฐสภา เพื่อรับฟังความคิดของผู้รู้และปฏิบัติจริงด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ มุมมองและบทบาทการดำเนินนโยบายต่างประเทศในเวทีโลก

S__991528_0.jpg

งานจัดขึ้นในรูปแบบเวทีเสวนา 2 ช่วง โดยภาคเช้าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การต่างประเทศ ความมั่นคง และภูมิรัฐศาสตร์” โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข และ ศ.ดร. ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ สำหรับภาคบ่าย เสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจระหว่างประเทศ” โดยมี รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คุณจรีพร จารุกรสกุล คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 

ภายหลังจากการสัมนา มีข้อเสนอเชิงนโยบาย และกรอบคิด ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป ดังนี้ 

1. ปรับนโยบายการต่างประเทศเป็นเชิงรุก และวางตำแหน่งไทยเป็นประเทศอำนาจขนาดกลาง มีบทบาทสร้างสรรค์และสร้างซอฟต์พาวเวอร์การทูตในเวทีโลก โดยเริ่มจากการเพิ่มบทบาทในการเป็นแกนนำอาเซียน

2. ไทยและอาเซียนต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องเมียนมาใหม่ เริ่มจากพูดคุยกับทุกฝ่าย รวมทั้งมีช่องสื่อสารกับ ฝ่ายรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) กองกำลังป้องกันประชาชน (PDF) และกลุ่มชาติพันธุ์ และผลักดันฉันทามติ 5 ข้ออาเซียนให้เกิดขึ้นจริง

3. ดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างมีหลักการมั่นคง ไม่เป็นไผ่ลู่ลม ยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศ หลักสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม

4. ประเทศไทยต้องไม่ตกขบวนการปฏิวัติ เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว 

5. เร่งเจาะตลาดและหาโอกาสใหม่ใน Global South ละตินอเมริกา แอฟริกาตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง

6. นโยบายเติบโตไปกับเพื่อนบ้านต้องทำให้เกิดผลจริง อีกทั้งต้องตรียมความพร้อมตักตวงโอกาสที่เงินทุนจะไหลมาสู่อาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ 

7. เร่งเพิ่มขีดความสามารถของประเทศโดย เร่งเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี พัฒนาทุนมนุษย์ หลักนิติธรรมและ ความง่ายในการประกอบธุรกิจ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More