พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ลงนาม MOU 'อาเซียน-จีน' ร่วมมือยกระดับพัฒนาด้านดิิจิทัล

‘ประเสริฐ’ ร่วมลงนาม MOU ระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลกับจีน และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงดีอีเอสกับกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งอินโดนีเชีย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 4 (4th ADGMIN) ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยกรอบความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ที่ได้มีการลงนามกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย

1. ด้านนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและไอซีที (Policies and Regulations) เพื่อที่จะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาทางตรงและทางอ้อม 

3. ด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies) ซึ่งประกอบด้วย 5G Use Cases, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data, Digital Governance, Smart Cities, และ Future Networks

4. ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security) เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล

5. ด้านทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

6. ด้านคลื่นความถี่และการบริหารจัดการคลื่นความถี่ (Radio Frequency Spectrum and Management) เพื่อยกระดับความร่วมมือในการประชุมการสื่อสารโทรคมนาคมวิทยุระดับโลกภายใต้กรอบการทำงานของสหภาพโทรคมนาคม หรือ International Telecommunication Union (ITU)

7. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและข้อมูล (Other Fields)

นอกจากนี้ทางรัฐมนตรีดีอีเอส ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงดีอีเอสและกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Digital Platform Services, Digital Service Governance, Anti-online Scamming, Digital Transformation, Digital Inclusion, Digital Manpower และ Digital Economy โดยจะมีระยะเวลา 5 ปีเช่นกัน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More