พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“นิด้าโพล” เผยคนไทยห่วง “การเมือง” ฉุดเศรษฐกิจทรุด

วันนี้ (18 ก.พ.2567) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้สำรวจความคิดเห็น ของประชาชน จำนวน 1,310 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 13-15 ก.พ.2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ

ในประเด็น “ความขัดแย้ง ทางการเมือง” โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ นิด้าโพล สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง พบว่า ร้อยละ 38.93 ระบุว่า เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลง ,ร้อยละ 20.08 ระบุว่า ความแตกแยกในสังคม ,ร้อยละ 19.39 ระบุว่า ไม่กังวลใด ๆ เลย

ร้อยละ 11.75 ระบุว่า การใช้ความรุนแรงในสังคม ,ร้อยละ 9.54 ระบุว่า ความไม่มีเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองส่วนใหญ่มี “นักการเมือง” พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง พบว่า ร้อยละ 44.73 ระบุว่า เชื่อมาก ,ร้อยละ 27.18 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ,ร้อยละ 12.06 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ,ร้อยละ 10.84 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ,และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

แลเมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง รอบใหม่ พบว่า ร้อยละ 29.85 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ,ร้อยละ 27.02 ระบุว่า ไม่กังวลเลย ,ร้อยละ 22.75 ระบุว่า กังวลมาก ,ร้อยละ 19.62 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อ่านข่าวอื่นๆ:

“ทักษิณ” ออกจาก รพ.ตำรวจ แขน-คอสวมเฝือก กลับบ้านจันทร์ส่องหล้า

ภูมิธรรม” โต้”ชัยธวัช” ยัน “เศรษฐา” ไม่ใช่หุ่นเชิด

รถ “อุ๊งอิ๊ง” ถึง รพ.ตำรวจ รอรับ “ทักษิณ” กลับบ้านจันทร์ส่องหล้า

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More