พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

รู้จัก “พญาคชสีห์ราชเสนีย์พิทักษ์” พบหล่อในปีมหามงคล ร.9 ครองสิริราชสมบัติ 60 ปี-จาก Thai PBS

0 2

รู้จัก “พญาคชสีห์ราชเสนีย์พิทักษ์” ประดิษฐานซุ้มหน้า สปท. ก.กลาโหม หลังสูญหาย พบหล่อขึ้นในปีมหามงคล ร.9 ครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และ กลาโหม 120 ปี

วันนี้ (29 ก.ค.65) จากกรณี “พญาคชสีห์ราชเสนีย์พิทักษ์” ที่ประดิษฐานซุ้มหน้า อาคารสำนักงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม เนื้อโลหะ ที่มีความสูงประมาณ 10 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว จำนวน 1 องค์ หายไปเมื่อ 27 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาผู้กระทำความผิด

สำหรับประวัติ “พญาคชสีห์ราชเสนีย์พิทักษ์” ของ สทป.เป็นการหล่อองค์จำลองเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ ทูตต่างประเทศ ในโอกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี 2549 และในโอกาสที่กระทรวงกลาโหมครบ 120 ปี

ในขณะนั้น กระทรวงกลาโหม ได้จัดสร้าง “พญาคชสีห์” สัญลักษณ์กระทรวงกลาโหม ซึ่งนำมาจัดตั้งบริเวณทางเข้าออกกระทรวงกลาโหม เนื่องจากองค์พญาคชสีห์เป็นสัตว์ในเทพนิยาย เป็นส่วนผสมระหว่างราชสีห์กับช้าง (คช) ซึ่งในสมัยโบราณถือว่าคชสีห์เป็นเครื่องหมายแทนทหาร รวมทั้งตราประจำตำแหน่งของสมุหกลาโหมก็ใช้ตราคชสีห์เป็นสัญลักษณ์

สำหรับความสูงของพญาคชสีห์ ซึ่งวัดจากพื้นถึงหลังตามหลักการวัดส่วนสูงของม้าจะมีความสูง 120 ซม.เท่ากับ 120 ปี กระทรวงกลาโหม แต่ถ้าวัดจากฐานถึงลายกนกที่เป็นส่วนสูงสุด จะสูงทั้งหมด 4.50 ม. โดยพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นผู้ดูแลในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาและตั้งชื่อพญาคชสีห์ ซึ่งจะมีพิธีเททอง ที่โรงหล่อที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีการหล่อ 2 องค์ ที่มีลักษณะต่างจากดวงตราที่เคยมี เพราะดวงตราดังกล่าวนั้นจะมองในทางข้าง ซึ่งจะมีท่ายืนยกเท้าขางหนึ่ง แต่องค์คชสีห์ที่จะหล่อขึ้นใหม่จะยืน 4 เท้ามั่นคง และเท้าหลังย่างไปข้างหน้า โดยทั้ง 2 องค์ตั้งที่ประตูทางเข้า-ออกของกระทรวง ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ มีชื่อว่า “พญาคชสีห์สยามปฐพีพิทักษ์” หมายความว่าพิทักษ์แผ่นดินไทย

ส่วนองค์ทางประตูออกซึ่งอยู่ทิศเหนือชื่อว่า “พญาคชสีห์ราชเสนีพิทักษ์” หมายความว่าเป็นทหารพิทักษ์พระราชา ซึ่งความหมายรวมคือเราจะพิทักษ์ประเทศชาติและราชบัลลังก์

โดยมีพิธีพุทธาภิเษก และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย

อย่างไรก็ตาม นอกจากองค์คชสีห์ดังกล่าวแล้วยังจะสร้างองค์คชสีห์จำลองรุ่นที่ 1 อีก 109 องค์ และมีการเข้าพิธีพุทธาภิเษกเช่นกัน โดยจะมีหมายเลขประจำองค์กำกับตั้งแต่เลข 001/109-109/109

ทั้งนี้ องค์แรกหมายเลข 001 จะเก็บไว้เป็นต้นแบบพร้อมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างไว้ที่กระทรวงกลาโหม เพื่อให้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ องค์ที่ 2 จะถวายพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา องค์ที่ 3 มอบให้ พล.อ.เปรม

ส่วนองค์ต่อ ๆ ไปจะมอบให้สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ยังมีชีวิตอยู่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการที่มีส่วนจัดสร้าง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูง หรือผู้มีอุปการคุณต่อกระทรวงกลาโหมในโอกาสข้างหน้า

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More