พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายนิรัตน์ กาฬพันธ์ รองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย นำทีม หัวหน้าสาขาพรรค ผู้ปฏิบัติงานของสาขาพรรค เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ แก่สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รุ่นที่ 3 ภาคใต้

 

          เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม 65  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายนิรัตน์ กาฬพันธ์ รองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย (ภาคใต้)   
นางบุษยมาศ กลิ่นเพชร      หัวหน้าสาขาพรรคพลังปวงชนไทยประจำจังหวัดตรัง นางสาวศศิพัฒน์ กลิ่นเพชร ผู้ปฏิบัติงานสาขาพรรคฯ  นางรินรดา สุขมี  นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคประจำจังหวัดสงขลา รักษาการหัวหน้าสาขาพรรคประจำจังหวัดสงขลา และ  นางสาวอารีรัตน์  ทองคำ กรรมการสาขาพรรค

          เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ภาค รุ่นที่ 3 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด  เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานของสาขาพรรคการเมือง และ ตัวแทนพรรคการเมืองฯ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง  ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปปี 2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565

โดยมีหัวข้อสำคัญ ๆ ในการอบรม ดังนี้ 

          1.บทบาทนายทะเบียนพรรคการเมืองกับการดำเนินงานของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด บรรยายโดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. 

          2.การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด  บรรยายโดย รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์  อ.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

          3.การเงินและบัญชีของสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด  โดย นายวิจิตร  ธนัญชยะกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

          4.การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง (Primary Vote) บรรยายโดย รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์  อ.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล  และ

          5.Work Shop การสร้างสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More