พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“หมอชลน่าน” ชี้ได้ข้อยุติ ปธ.สภาฯ ก่อนโหวต 4 ก.ค. มั่นใจจบด้วยดี

วันนี้ (27 มิ.ย.2566) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย และประชุม ส.ส. 141 คนของพรรควันนี้ เรื่องการเลือกตั้งและแนวทางการร่วมประชุมรัฐพิธีวันที่ 3 ก.ค.2566 รวมถึงคำร้องเลือกตั้ง และขอมติเรื่องตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจะนำมติในเรื่องดังกล่าวแจ้งต่อที่ประชุม ส.ส.รับทราบแนวทางปฏิบัติ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เรื่องตำแหน่งประธานสภาฯ อยู่ที่คณะเจรจา 2 พรรค เพื่อไทยและก้าวไกลหารือกันในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย.) ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ จึงไม่สามารถนำรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ แจ้ง ส.ส.ได้ในวันนี้ โดยพรรคเพียงเสนอแนะแนวทางที่จะไปพูดคุย ส่วนการตัดสินขั้นสุดท้ายในการดำเนินกิจกรรมสำคัญทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย คือ มติของพรรค

หากทีมเจรจาเพื่อไทยและก้าวไกลได้ข้อยุติจบแล้ว มานำเสนอต่อที่ประชุมพรรค เขาอาจไม่ต้องมีมติก็ได้ เพราะทุกคนพึงพอใจในข้อยุตินั้น เพราะข้อเสนอสมาชิกส่วนหนึ่งอยากให้เพื่อไทยเป็นประธานฯ คณะทำงานก็มีข้อเสนออีกมุม ทั้งสองมุมมาพิจารณาร่วมกันแล้วคุยกับก้าวไกลว่าจะมีทางออกอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องการใช้มติ

นพ.ชลน่าน ชลน่าน ชี้ว่าทุกอย่างต้องจบได้ข้อยุติก่อนวันที่ 4 ก.ค. วันโหวตประธานสภาฯ โดยมั่นใจว่าจบด้วยดี หรือก่อนโหวตในวันดังกล่าวหากจำเป็นอาจจะนัดประชุม ส.ส.เพื่อไทย โดยตอนนี้พรรคจะยังไม่ใช้ที่ประชุมเพื่อลงมติ เพราะการเจรจายังไม่สิ้นสุด และขอฟังคู่เจรจาพรรคก้าวไกล ยืนยันจะคุยแบบพรรคร่วมที่จะยังคงจับมือกันไป แยกกันไม่ได้ ไม่มีทางแยกกันได้ โดยเพื่อไทยถูกมัดด้วยอาณัติของประชาชน เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน ในมุมมองเพื่อไทย มั่นใจว่าจะไม่เกิดการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว

ทั้งนี้ นพ.ชลน่าน ยังกล่าวถึงขั้นตอนและข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อโหวตเลือกประธานสภาฯ ว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องร่วมประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ตามข้อบังคับ หากผู้เสนอชื่อไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ไม่มีสิทธิได้รับการโหวต หรือขาดคุณสมบัติ ด้วยจะขัดต่อข้อบังคับ และอาจนำไปสู่การร้องว่าการโหวตฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More