พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

‘ประสงค์‘เชื่อมั่น 'ชลน่าน' หนุนสวัสดิการบุคลากรการแพทย์ แนะยกระดับ รพ.ศูนย์อาเซียน

หมอประสงค์ อดีต สส.14 สมัย เปิดใจเส้นทางรับราช-การเมือง หวังอยากทำหน้าที่ดูแลประชาชนมากกว่ารักษาคนป่วย ร่วมผลักดันโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หนุนสร้างวิทยาลัยพยาบาล รพ.จิตเวช ชวนรำลึก 40 ปี สร้างอนุสาวรีย์ สานพระปนิธาน พระบรมราชชนก หมอชลน่าน เร่งเพิ่มสวัสดิการ ค่าตอบแทน บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีต ส.ส.นครพนม พรรคไทยรักไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีต ส.ส. 14 สมัย เปิดเผยถึงเส้นทางรับราชการ และเส้นทางการเมืองว่า ตนเริ่มต้นมารับราชการเป็นหมอชนบท หลังจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เมื่อปี 2507 ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ควบคู่การยกระดับการบริการประชาชน ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริการได้ทั่วถึง ยอมรับอดีตแพทย์ พยาบาลมีน้อย แต่แย่งกันทำงาน จนกระทั่งผ่านไปประมาณ 10 ปี ได้ศึกษาต่อต่างประเทศ ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เมื่อปี 2517 ตลอดการรับราชการ ทำงานมานานกว่า 20 ปี มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดโรงพยาบาลประจำอำเภอ รองรับการดูแลผู้ป่วยให้มากที่สุด โดยริเริ่มให้มีการฝึกแพทย์ฝึกงานอินเทิร์นในโรงพยาบาลต่างจังหวัด เป็นครั้งแรก รวมถึงการจัดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในพื้นที่ต่างอำเภอ ไปจนถึงการผลักดันสร้างวิทยาลัยพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม รวมถึงการพัฒนาด้านสาธารณสุขทุกด้าน เพื่อรองรับการบริการประชาชน

จนกระทั่งปี 2526 ตนมองว่า การทำหน้าที่แพทย์รักษา คนป่วย ยังถือว่ารองรับการบริการไม่ทั่วถึง ต้องการที่จะลาออกหันไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎร เพื่อทำงานเสนอปัญหาสู่ระดับสภาผู้แทนราษฎร เป็นนโยบายขับเคลื่อนภาครัฐ ด้านการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน จนกระทั่งได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยแรก สังกัด พรรคชาติไทย เมื่อปี 2526 ก่อนที่จะมาร่วมก่อสร้างพรรคความหวังใหม่ เมื่อปี 2533 รวมเป็น ส.ส. 14 สมัย อีกทั้งยังเคยรับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้เคยเป็นผู้บริหารพรรคไทยรักไทย และเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง 5 ปี โดยได้มีโอกาสร่วมผลักดันนโยบาย โครงการรักษา 30 บาททุกโรค ที่สานต่อมาถึงปัจจุบัน ทำให้คนยากจนเข้าถึงการรักษาได้ทั่วถึง  

นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ เปิดเผยอีกว่า ย้อนไปเมื่อครั้งทำงานเป็นหมอชนบท และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนคพรนม นอกจากจะพัฒนาการรักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชน ได้มีการวางแนวคิด ร่วมกับพลังศรัทธา สมทบทุนสร้าง อนุสาวรีย์ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐานที่หน้าโรงพยาบาลนครพนม เมื่อปี 2521 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เพื่อให้บุคคลาการทางการแพทย์ได้สืบสานพระปณิธาน ด้านการแพทย์ ว่า ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแกท่านเอง ถือเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์จะยึดถือปฏิบัติ โดยจะมีการจัดพิธีถวายสักการะรำลึก ในวันที่ 24 ก.ย. คือวัน มหิดล ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบรมราชนก เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระปณิธานของพระองค์

นพ.ประสงค์ ระบุว่า หากถามความคิดเห็นในการพัฒนาด้านการแพทย์ รัฐบาลชุดใหม่ ตนเชื่อมั่นว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.กระทรวงสาธารสุข จะเห็นความสำคัญของสวัสดิการ ค่าตอบแทน ของบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะเกิดศักยภาพในการดูแลรักษาประชาชน เป็นกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งต้องนำโรงพยาบาลออกสู่นอกระบบ คล้ายระบบเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนามากขึ้น ในส่วนของ จ.นครพนม อนาคตต้องยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์อาเซียน และต้องมีโรงเรียนแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ให้เพียงพอมากขึ้น

ประสงค์ IMG_3577.jpeg

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More