พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นิด้าโพล ชี้ “นักร้องเรียน” บางส่วนหิวแสง-มีผลประโยชน์แฝง

วันนี้ (4 ก.พ.2567) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมกับนักร้องเรียน” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 1 ก.พ. 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง 

จากการสำรวจ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อปรากฏการณ์ข่าวผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม เข้าขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม พบดังนี้ 

 • 55.50% ระบุว่า ผู้เดือดร้อนต้องการได้รับความเป็นธรรม
 • 50.38% ระบุว่า ผู้เดือดร้อนต้องการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
 • 39.69% ระบุว่า ต้องเป็นข่าวหน่วยงานราชการ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงจะใส่ใจติดตามช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
 • 35.04% ระบุว่า หน่วยงานราชการ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใส่ใจติดตามช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
 • 31.07% ระบุว่า ผู้เดือดร้อนที่หมดหวังกับหน่วยงานรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
 • 16.4% ระบุว่า อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมน่าไว้ใจมากกว่า หน่วยงานรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
 • 9.92% ระบุว่า อาจมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่ ร้อยละ 8.40 ระบุว่า เป็นการเสริมสร้างชื่อเสียง อำนาจ บารมีของอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคน
 • 7.33% ระบุว่า อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคนเป็นเครื่องมือทางการเมืองของบางคนหรือบางกลุ่ม 
 • 6.64% ระบุว่า เป็นปรากฏการณ์หิวแสงของอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคน
 • 0.31% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อปรากฏการณ์ข่าวนักร้องเรียนที่ตรวจสอบหรือกล่าวหาหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง พรรคการเมือง พบดังนี้

 • 48.55% ระบุว่า อาจมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่
 • 28.85% ระบุว่าเป็นการเสนอความจริงต่อสังคม 
 • 25.65% ระบุว่า เป็นปรากฏการณ์หิวแสงของนักร้องเรียนบางคน
 • 20.76% ระบุว่า เป็นการเสริมสร้างชื่อเสียง อำนาจ บารมีของนักร้องเรียนบางคน 
 • 20.08 % ระบุว่า เป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างหนึ่ง 
 • 19.31% ระบุว่า นักร้องเรียนเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง 
 • 17.33% ระบุว่า เป็นการตรวจสอบ/กล่าวหาจากภาคประชาชน 
 • 15.50% ระบุว่า หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง พรรคการเมือง ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้น 
 • 15.19% ระบุว่า ต้องเป็นข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงจะใส่ใจตรวจสอบ/กล่าวหา
 • 8.47% ระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบ/กล่าวหา
 • 7.10% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อ่านข่าวอื่นๆ

“ไชยา พรหมา” คุมกรมไหน ก่อนไฟไหม้ ก.เกษตรฯ

ระเบียงรีสอร์ต ถล่ม เจ็บ 13 คน จ.เชียงใหม่ คาดรับน้ำหนักไม่ไหว

ตร.เล็งออกหมายจับ “ภรรยา”คนใกล้ชิด “ศรีสุวรรณ” โยงรีดทรัพย์

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More