พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โหลดเลย! แอปฯ “ทางรัฐ” ตัวช่วยวางแผนการเงิน งานบริการภาครัฐ 81 รายการ

วันนี้ (7 ม.ค.2566) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ “การออมเป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตแก่ประชาชนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตื่นตัวและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับเป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ต้องการอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐแก่ประชาชน

รัฐบาลจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงิน ครอบคลุม 3 บริการออมเงิน คือ

1. บริการกองทุนออมแห่งชาติ สามารถเช็กสิทธิ สมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม
2. บริการ ประกันสังคม สามารถสมัครลงทะเบียนมาตร 40 และตรวจสอบเงินสำหรับมาตรา 33 หรือ 39 ที่สะสมไว้
3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สามารถแสดงข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบของข้าราชการ

มากไปกว่านั้น ยังมีอีก 4 บริการ สำหรับการเช็กสถานะทางการเงิน คือ

1. เช็กเงินสะสมชราภาพ
2. ตรวจสอบเครดิตบูโร
3. เช็กภาระทางการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4. เช็กเบี้ยต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

“จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเงินและการออม ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสร้างวินัยทางการเงิน และมากไปกว่านั้น แอปฯนี้ ยังให้บริการอื่นๆ จากภาครัฐ รวมทั้งหมด 81 บริการ อาทิ แจ้งเตือนวันต่อภาษีรถยนต์ เช็กราคาประเมินที่ดิน ตรวจสอบข้อมูลพิกัดแปลงที่ดิน จ่ายค่าใบสั่งจราจร ยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจ หางาน ทั้งนี้มีจำนวนการใช้บริการกว่า 3.4 ล้านครั้งแล้ว” น.ส.รัชดากล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More