พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“พล.อ.วัลลภ” ต้อนรับ”ตันศรี ซุลกีฟลี” ผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุข คนใหม่

วันนี้ (3 ก.พ.2566) พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ ศ.พล.อ.ตันซรี ดาโต๊ะ สรี ซุลกิฟลี ไซนัล อะบีดิน ผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักซึ่งกันและกันเนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่

ในการนี้ พล.อ.วัลลภ หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ได้แนะนำคณะพูดคุยฯ จากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้ง พลเรือน ทหาร และตำรวจ ให้ฝ่ายมาเลเซียได้รู้จัก และได้มีการหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยในระยะต่อไป

รวมถึงจะได้หยิบยกเรื่อง Joint Comprehensive Plan Towards Peace หรือ JCPP หรือ กรอบความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลหลักการทั่วไปว่าด้วยการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.(General Principles of the Peace Dialogue Process) ให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภายในปี 2566

ทั้งในเรื่องการลดการเผชิญหน้า ยุติความรุนแรง การปรึกษาหารือสาธารณะ และการแสวงหาทางออกทางการเมือง โดยฝ่ายผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียได้แจ้งให้ทางการไทยทราบว่า มีกำหนดเชิญพูดคุยเต็มคณะ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 21-22 ก.พ.2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More