พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : “ศุภชัย” จี้ กกต.สอบปม กก.อิสลามกระบี่ ออกจดหมายหนุนประชาชาติ

วันนี้ (11 พ.ค.2566) นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยนำภาพเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดกระบี่ ที่ กอจ.กบ.072/2566 ลงวันที่ 9 พ.ค.2566 ลงนามโดย อัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ โดยส่งไปที่อิหม่ามทุกมัสยิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมแนบเอกสาร คุตะบะฮ์วันศุกร์ เรื่องข้อพึงสังวรการเลือกตั้งในมิติอิสลาม 1 ฉบับ

มีข้อความว่า เพื่อให้สัปปุรุษทุกท่านที่มีอายุครบ 18 ปีขึ้นไป ได้ปฏิบัติตามกฎหมายไปใช้สิทธิกันอย่างทั่วถึงทุกคน และให้หลีกเลี่ยงการซื้อสิทธิขายเสียงโดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือทุกคนสนับสนุนพรรคการเมืองมุสลิม คือ พรรคประชาชาติ หมายเลข 11 อย่างพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

นายศุภชัย ระบุว่า วันนี้ได้รับข้อมูลดังที่ปรากฏตามเอกสารที่โพสต์แล้วน่าตกใจยิ่ง หากเป็นจริงย่อมทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศที่ท่านได้รับในตำแหน่งโดยเฉพาะ และเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่อำนาจตามกฎหมาย

ประการสำคัญท่านกำลังทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมัสยิดใดไปดำเนินการดังกล่าวก็ย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเช่นกันจึงขอคณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็ว

นายศุภชัย เรียกร้องทุกจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จะกระทำผิดในลักษณะนี้ ขอจงยุติการกระทำเสีย

การเทศนาธรรมของมุสลิมในการละหมาดวันศุกร์เป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าต่อมุสลิมที่ไปร่วมกันละหมาด จึงไม่ควรนำเรื่องการเมืองไปแปดเปื้อน อันมิใช่หลักการอิสลามที่จะกระทำ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More