พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต. เสนอของบฯ 5,000 ล้าน จัดเลือกตั้งปี 66

วันนี้ (31 ธ.ค.2565) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ในปี 2566 ว่า กกต. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นไว้แล้ว โดยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ที่ได้วางแผนไว้ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับ

กกต.จะเร่งพิจารณาออกระเบียบและประกาศที่สืบเนื่องจาก พ.ร.ป.ทั้งสองฉบับ เรื่องวิธีการสรรหาผู้สมัครไพรมารีโหวต และการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รวมทั้งการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทางสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด เตรียมจัดทำเขตเลือกตั้งตามรูปแบบไว้แล้วอย่างน้อย 3 รูปแบบ ยึดตามจำนวนประชากรปี 2564 แต่หากช่วงต้นปีหน้ามีการประกาศจำนวนประชากรปี 2565 จะต้องมีการคำนวณจำนวน ส.ส.ในแต่ละจังหวัดใหม่ และดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน ส.ส.ใหม่ แต่คาดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก

นายอิทธิพร กล่าวถึงความพร้อมของสำนักงาน กกต. ว่าได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนงานจัดการเลือกตั้งในแต่จังหวัด เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในรายละเอียดแล้วสองครั้ง คือ เมื่อวันที่ 17-19 ส.ค. และวันที่ 30 พ.ย. -2 ธ.ค.2565 สำหรับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งและบุคลากรอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเพื่อให้เป็นไปตามแผนดำเนินการ

นอกจากนี้ กกต. ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก Smart Vote เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีสิทธิลงคะแนน ข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แยกตามเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แยกตามพรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้อมูลของพรรคการเมือง

นายอิทธิพร เผยด้วยว่าสำหรับงบประมาณจัดการเลือกตั้ง ได้จัดทำคำขอต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยเสนอคำขอไปประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ปี 2562 กกต. ของบไปประมาณ 4,200 ล้านบาท

สาเหตุที่มากกว่าเดิม เนื่องจากเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจาก 350 เขตเลือกตั้ง เป็น 400 เขตเลือกตั้ง และใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมทั้งจำนวนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากหน่วยละ 5 คน เป็นหน่วยละ 9 คน

นอกจากนี้ในส่วนของการสืบสวนไต่สวนการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ทาง กกต.ได้เตรียมการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด และชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ในทุกพื้นที่ รวมทั้งมีชุดปฏิบัติการข่าวทำหน้าที่สืบสวนหาข่าวในพื้นที่อยู่โดยตลอด

โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง หากการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิด จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลตามที่ระเบียบกำหนด และหากบุคคลนั้นถูกข่มขู่ หรือคุกคาม ทาง กกต.ได้มีมาตรการคุ้มครองพยานให้ด้วย ดังนั้น ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า กกต. ได้เตรียมความพร้อมและมีแผนสำหรับรองรับสถานการณ์ไว้แล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More