พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“ชวน” รอวิป 2 ฝ่ายหารือเคาะวันอภิปรายทั่วไป

วันนี้ (4 ม.ค.2566) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าในช่วงเวลา 14.00 น. วันนี้จะมีการประชุมวิป 3 ฝ่าย เรื่องญัตติตามรัฐธรรมนูญ ม.152 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน

รวมถึงจะสอบถามฝ่ายค้านว่า ประสงค์จะอภิปรายทั่วไปในช่วงวันและเวลาใด และจากที่ได้หารือกับผู้นำฝ่ายค้านคาดว่า จะเป็นช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ ซึ่งจะเชิญตัวแทนจากรัฐบาลเข้าร่วมหารือด้วย หากวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้ตกลงกัน ก็จะกำหนดอภิปรายในวันและเวลาที่แน่นอน

นายชวน ยังระบุว่า ยังไม่ได้ส่งญัตติอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้านยังรัฐบาล ซึ่งจัดส่งภายในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย มีข้อตกลงเรื่องกรอบวันเวลาการอภิปรายเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลพิจารณา

ขณะเดียวกันวันนี้จะหารือเรื่องร่างกฎหมายที่ค้างวาระการพิจารณา ซึ่งอย่างไรก็ตามร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา และจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จเรื่องกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา, ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต และ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ก่อนที่จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับอื่นได้ จึงจะหาหรือว่าหากจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในวันศุกร์หรือไม่

นอกจากนี้ จะหารือเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยในที่ประชุมวันนี้ ได้เชิญประธานคณะกรรมาธิการบางคณะเข้าร่วมด้วย เพื่อหารือว่า หากบรรจุระเบียบวาระเข้าไปแล้วจะสามารถตกลงกรอบเวลาการอภิปรายได้หรือไม่

หากสามารถตกลงเวลากันได้ใช้เวลาคณะละ 1 ชม.ในเวลา 5 ชม.ก็จะสามารถพิจารณารายงานได้ 5 คณะ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็จะสามารถทำให้เรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วเดินหน้าผ่านไปได้

เรื่องนี้เป็นผลงานที่ทำมาใช้ระยะเวลา 2 ปี ก็มี 1 ปีก็มี บางขณะใช้เงินเป็นหมื่น บางคณะใช้เงินเป็นแสน บางขณะใช้เงินเป็นล้าน ดังนั้น ก็ไม่ควรที่จะค้างไว้ ควรทำให้แล้วเสร็จเสียก่อน อยากให้ผ่านให้หมด หากร่างกฎหมายไม่ทันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่รัฐบาล เพราะกฎหมายที่สำคัญเป็นของรัฐบาล

นายชวนยังกล่าวว่า การประชุมร่วมในวันที่ 10 และ 11 ม.ค.นี้ว่า ในวันแรกจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จซึ่งมีเนื้อหา 100 กว่ามาตรา คาดว่าจะใช้เวลาทั้งวัน จากนั้นในวันที่ 2 จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของ นพ.ชลน่าน และ พรรคเพื่อไทยที่เสนอมา

นอกจากนี้ มีข้อมูลมาว่า จะมีวาระเสนอให้ขออนุมัติข้อตกลงระหว่างประเทศเพิ่มเติมแต่จนถึงขณะนี้ รัฐบาลยังไม่ได้ส่งมายังรัฐสภา ในขณะนี้ ประธานรัฐสภาจึงจะดำเนินการวาระที่บรรจุไว้ก่อน

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำกรอบเวลาการอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ ม.152 เพื่อสอบถาม และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่า

จากที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านปรึกษาหารือ และการหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าจะอภิปรายในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ม.ค.ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนผู้อภิปรายของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน กรณีแต่ละพรรคได้รับมอบภารกิจในเนื้อหาสาระการอภิปรายที่วางกรอบไว้ตามญัตติอภิปราย ซึ่งระบุถึงความล้มเหลวในทุกด้านของนโยบายรัฐบาล ที่ฝ่ายค้านจะสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งแต่ละพรรคจะไปวางแนวทางการอภิปรายในเนื้อหาสาระ รวมถึงตัวผู้อภิปรายและเวลาการจัดสรรในการอภิปราย

อย่างน้อยเวลาในการอภิปรายไม่ควรต่ำกว่าครั้งที่ผ่านมา ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้เวลา 22 ชม. ครั้งนี้การเจรจาต่อรองก็ควรได้มากกว่า 22 ชม. ฉะนั้นการเตรียมตัวของผู้อภิปรายก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วย สิ่งที่มอบหมายให้ไป

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมนัดที่ 2 เกี่ยวกับตัวผู้อภิปรายที่ได้วางไว้ในแต่ละประเด็น และตัวผู้อภิปรายจะนำกรอบเนื้อหาสาระการอภิปรายมานำเสนอ เพื่อที่จะพิจารณาในรายละเอียดพร้อมกับคณะที่ปรึกษาและทำการซักซ้อมแนวทางการนำเสนอทั้งหมด

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More