พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อภิปราย​ร่าง​พ.ร.บ.​วิชาชีพ​การสัตวบาล(ฉบับที่​ ..)พ.ศ.​ ….​ส.ส.นิคม​ บุญ​วิเศษ​ – Youtube

0 0

อภิปราย​ร่าง​พระราช​บัญญัติ​วิชาชีพ​การสัตวบาล (ฉบับที่​ ..) พ.ศ.​ …. ซึ่ง​คณะ​รัฐมนตรี​เป็น​ผู้เสนอ​
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิกสภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย
วันพุธ​ที่​ 27 มกราคม​ 2564

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More