พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ครม.ตั้งงบฯ ปี 68 “ก.คมนาคม” วงเงิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

วันนี้ (30 ม.ค.2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวม 42 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,653.3053 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 15,627.9411 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

อ่านข่าว : กางปฏิทิน​ จัดทำงบฯปี 68​ วงเงิน​ 3.6 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น​ 1 แสนล้าน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว ครม. ได้มีมติ (16 ต.ค.2566) เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และวันที่ 16 ม.ค 2567 เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณฯ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยหน่วยงานที่มีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ

สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายในวันที่ 2 ก.พ. 2567

อ่านข่าว : “ถวิล” ยื่น “อสส.” อุทธรณ์ คดีฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” โยกย้าย ไม่เป็นธรรม

กระทรวงคมนาคม ได้รับรายงานจาก กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 42 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,653.3053 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15,627.9411 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมทางหลวง (ทล.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 37 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2571 วงเงินรวม 69,877.7053 ล้านบาท ประกอบด้วย

-แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 35 โครงการ วงเงินรวม 66,027.7053 ล้านบาท

-แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 โครงการ วงเงินรวม 3,850 ล้านบาท

ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13,975.5411 ล้านบาท

อ่านข่าว : “อธิบดีกรมการข้าว” ยันวางแผนล่อซื้อ “ศรีสุวรรณ” ไม่เกี่ยวที่ปรึกษา “ธรรมนัส”

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 3 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2570 วงเงินรวม 4,920 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 984 ล้านบาท

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานชุมพร ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2571 วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2568: 300 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2569: 300 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2570: 450 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2571: 450 ล้านบาท) ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 300 ล้านบาท

อ่านข่าว : “ก้าวไกล” ยินดีให้ตรวจสอบ กรณีใบ สด.43 ของ สส.”จิรัฏฐ์”

และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 วงเงินรวม 15,355.6000 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2568: 368.4000 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2569: 2,219.2000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2570: 2,219.2000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2571: 2,225.2800 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2572-2575: 8,323.5200 ล้านบาท) ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 368.4000 ล้านบาท

อ่านข่าวอื่น ๆ

รู้จัก “มันซัฟ” อาหารประจำชาติ ที่มาท่าดีใจแข้ง “จอร์แดน”

ช่วย “พังแก้วมังกร” ช้างป่าถูกเชือกรัดขา-แผลอักเสบ

รวบตีนแมวยกเค้าบ้าน “นักปั้นดารา” ฉกแบรนด์เนมกว่า 2 ล้านบาท

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More