พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.ถกเคาะรูปแบบบัตรเลือก สว.-แนวทางป้องกันล็อกโหวต

วันนี้ (2 เม.ย.2567) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นัดประชุมประจำสัปดาห์ เตรียมแผนการจัดการเลือก สว.ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางปี 2567 โดยวาระหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ (2 เม.ย.) คือเรื่องการออกแบบรูปแบบบัตรเลือก สว.ว่าจะเป็นแบบใด เนื่องจากจะมีการเลือก 2 รอบ โดยเฉพาะรอบแรกระดับอำเภอ ที่ยังไม่ทราบจำนวนผู้สมัครว่าจะมีมากเท่าไหร่และยากที่จะคาดเดา ซึ่งมีรายงานว่าที่ประชุมจะคุย 2 รูปแบบ คือ แบบที่มีหมายเลข ซึ่ง กกต.ยอมรับว่ายากและกระดาษอาจไม่พอ หรือจะออกแบบให้ผู้สมัครเขียนชื่อและนามสกุลผู้ที่จะเลือก

นอกจากนี้ กกต.จะหารือเรื่องระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวผู้สมัคร สว. รวมถึงมาตรการป้องกันการล็อกโหวต หรือการฮั้วการเลือก สว. มีข้อมูลจากแหล่งข่าวใน กกต.ว่า ในกระบวนการเลือก สว.จะเก็บมือถือเครื่องมือสื่อสารผู้สมัครด้วย ห้ามใช้ระหว่างกระบวนการเลือก โดยในวันเลือก สว.ระดับประเทศ กกต.จะติดตั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดบรรยากาศกระบวนการเลือกให้ได้ติดตาม ณ สถานที่เลือก

สำหรับขั้นตอนการเลือก สว.ครั้งนี้ จะมีการเลือก 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งกระบวนการเลือกแต่ละระดับใช้วิธีเดียวกันมี 2 รอบ โดยเริ่มจากระดับอำเภอ รอบแรก ให้ผู้สมัคร สว.ทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งสามารถเลือกตนเองได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลอื่นเกิน 1 คะแนนไม่ได้ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกเป็นผู้ที่ได้รับเลือกขั้นต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกรอบ 2

ในรอบนี้จะมีการแบ่งสาย 4 สาย แต่ละสายประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ให้ดำเนินการเลือกไขว้ หรือหมายถึงเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน กลุ่มละ 1 คน โดยไม่สามารถเลือกตนเองได้ และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอ โดยการเลือกระดับแรกในระดับอำเภอยังไม่สามารถคาดการณ์ผู้ที่จะจะมาสมัครได้ทั้งหมด จาก 928 อำเภอ แต่ผู้ที่จะได้รับเลือกระดับอำเภอ เข้าสู่ระดับจังหวัดจะมีจำนวน 55,680 คน

ขณะที่วันนี้ (2 เม.ย.) เป็นการประชุมที่มี กกต.ครบ 7 คน หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กกต.คนใหม่ แทนนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เนื่องจากอายุครบตามกฎหมาย ทำให้ตำแหน่งว่างลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 เม.ย.กกต.ถกรูปแบบ “บัตรเลือกสว.” วางเกณฑ์คุณสมบัติ

กกต.เปิดศูนย์ต้าน Fake News ถึงฤดูข่าวลวงรับเลือกตั้ง สว.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More