พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ป.ป.ช. คาดสรุปคดี “เสาไฟกินรี” ต้นปี 2566 ไม่ก้าวล่วงจัดซื้อเพิ่มอีก 727 ต้น

วันนี้ (1 ธ.ค.2565) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยกับไทยพีบีเอสถึงกรณีที่ สภา อบต.ราชาเทวะ มีมติเห็นชอบ 10 ต่อ 4 เสียง จัดซื้อเสาไฟกินรีล็อตใหม่อีก 727 ต้น วงเงิน 69 ล้านบาท แม้ว่าการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเก่าๆ ในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ยังไม่แล้วเสร็จ ว่า

การจัดซื้อจัดจ้างซื้อเสาไฟกินรี มีหลายสำนวนประมาณ 5 สำนวน ซึ่งได้แจ้งข้อหาไปแล้วหลายสำนวน ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อกล่าวหา และได้มีการเร่งรัดโดยคาดว่าต้นปี 2566 จะได้ข้อสรุปสำนวนและจะสามารถเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยได้

นายนิวัติไชย ยังเปิดเผยว่า ระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเอกสารรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว และมีหลายโครงการ ทาง ป.ป.ช.ได้มีการเร่งรัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องสำคัญ แต่มีกระบวนการลำดับขั้นตอน การรวบรวมข้อเท็จจริง

ข้อกล่าวหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการกำหนดหรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายอื่นเข้ามาเป็นคู่สัญญา การใช้อำนาจในการจัดซื้อมิชอบ 

ทั้งนี้ การที่ ป.ป.ช. ยังไม่มีมติชี้มูลความผิด ในขณะที่มีการเห็นชอบเดินหน้าจัดซื้อต่อ และ เป็นโครงการที่อยู่ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม นายนิวัติไชย ระบุว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของแต่ละหน่วยงาน ในส่วน ป.ป.ช. มีอำนาจในการรับเรื่องเมื่อมีการกล่าวหาว่าทุจริต ส่วนการดำเนินการของท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของทางสภาฯ ที่จะขับเคลื่อนพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้บริการแก่ประชาชนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ แต่การดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ ก็มีการกำกับดูแล 

ส่วนการดำเนินการในโครงการต่างๆ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในระเบียบแผนงานต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง ซึ่งเมื่อมีการอนุมัติไปแล้ว ป.ป.ช. ไม่อาจก้าวล่วงในหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ได้ 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More