พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'สงวน' เตือน กกต. ยุบพรรคระหว่างสมัครเลือกตั้ง ประชาชนอาจไม่ยอมรับ

‘สงวน’ ชี้ยุบพรรคระหว่างสมัครเลือกตั้งหวั่นประชาชนไม่ยอมรับ แนะ กกต.ใช้อำนาจเสนอยุบพรรคติดเทอร์โบอาจส่งผลเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศเหตุแพ้โหวตโน

สงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีการออกระเบียบใหม่ 3 ฉบับ โดยเฉพาะการยุบพรรคการเมือง ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ กกต.ต้องออกระเบียบนี้ออกมา เพราะมีพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยกำหนดเวลาของคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการออกระเบียบนี้ออกมาหากมองในเจตนาที่ดีก็ถือว่า กกต.จำเป็นที่จะต้องทำ แต่ระเบียบดังกล่าวมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 

สงวน กล่าวด้วยว่า ที่น่าสนใจคือการยุบพรรคการเมือง เพราะหลายครั้งที่ผ่านมาการยุบพรรคการเมือง ประชาชนมองว่ามีอำนาจอื่นแทรกแซง เพื่อเป้าหมายในการยุบพรรคการเมืองที่จะเป็นคู่แข่งในสนามการเลือกตั้ง การยุบพรรคการเมืองจะกระทำได้ในกรณีใดบ้างถูกกำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองโดยเฉพาะอยู่แล้ว กกต.จะออกระเบียบเพิ่มอำนาจและเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองให้ต่างไปจากกฎหมายแม่บทไม่ได้ แม้ว่าการออกระเบียบกับกระบวนการจะชอบด้วยกฎหมาย แต่ในเนื้อหาอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องดูเป็นกรณีๆไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับ รองคุ้มครองไว้ มากเกินสมควร

“ทุกครั้งในการยึดอำนาจ จะมีกระบวนการนอกสภาเป็นตัวสร้างเงื่อนไข ให้มีความชอบธรรมในการยึดอำนาจ การยุบพรรคการเมืองก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขในการรักษาอำนาจของคณะผู้ยึดอำนาจไว้ เหตุผลคือกลุ่มธุรกิจ การเมืองที่ต้องอาศัยอำนาจรัฐ มาสะสมทุนก็ห่วงว่าถ้าอำนาจใหม่เกิดขึ้น จะกระทบกับช่องทางในการสะสมทุนของกลุ่มตัวเองและพวกพ้อง ประกอบกับกระแสการยุบพรรค เป็นความพยามในการตัดอำนาจประชาชน ในการเข้าสู่อำนาจโดยการเลือกตั้ง ดังนั้นประชาชนจะสามารถแสดงพลังของประชาชน โดยการกาช่องลงคะแนนไม่เลือกพรรคการเมืองใด หรือลงคะแนนโหวตโน อาจส่งผลให้ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นแพ้โหวตโนได้ ผู้สมัครที่แพ้โหวตโน จะถูกยกเลิกและเริ่มกระบวนการสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์นี้จริงผู้สมัครทุกพรรคการเมืองจะถูกลงโทษด้วย จะต้องเริ่มกระบวนการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด” สงวน กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More